Tag Archives: สนามพลังของแม่เหล็กโลก

การเลือกทิศบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญในทางฮวงจุ้ย

การจัดวางบ้านที่คำนึงถึง แดด ลม ฝน ตำแหน่งต่างๆของห้อง รูปแบบบ้าน เสา คาน สถานที่ ทิศทางของบ้าน สภาพแวดล้อม ภายนอกและภายในเป็นอย่างไร ประตูอาคาร ประตูบ้าน ห้องนอน ห้องครัวสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยหรือไม่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลตอบรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกตัวบ้านสู่ภายในตัวบ้าน เป็นหลักใหญ่ๆที่เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น รายละเอียดและเหตุที่เกิดยังมีอีกมากมาย หากได้รับการแก้ไขจัดวางอย่างเหมาะสมแล้วย่อมแสดงออกถึงสุนทรียศาสตร์อันทรงคุณค่าของฮวงจุ้ย แสดงออกถึงความรู้สึกคุณค่าของสิ่งที่งามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ในอันจะหล่อหลอมความเป็นอยู่ของมนุษย์ เน้นให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ที่ต้องเกื้อหนุนหรือทำลายล้างกัน เรื่องของที่อยู่อาศัยจะให้อยู่แล้วมีความสุข สบายใจ นอกจากจะเลือกเอาตามที่ชอบ ถูกใจคนอยู่แล้ว เห็นทีเรื่องการสร้างความเป็นสิริมงคลอย่างการดูฮวงจุ้ยก็เข้ามาเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนให้ความสำคัญมากขึ้น ซึ่งการดูฮวงจุ้ยนั้นสามารถช่วยในการเสริมมงคลให้กับบ้าน โดยใช้ทิศทางเป็นตัวกำหนด เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดบ้านในแต่ละพื้นที่ให้ถูกต้อง เพราะการเลือกทิศบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญในทางฮวงจุ้ย เพราะประตูบ้านเป็นช่องเปิดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่กระแสอากาศภายนอกจะมาเกิดปฏิสัมพันธ์กับอากาศภายในบ้านได้มากที่สุด หากเราเลือกบ้านที่หันไปในทิศทางใดก็จะเท่ากับเราเลือกที่จะรับพลังงานในรูปแบบนั้นๆ ยิ่งถ้าเราเลือกรับพลังงานในทิศที่เป็นมงคลแล้ว ก็ยิ่งเป็นการเสริมโชคลาภให้กับเจ้าของบ้านด้วยนั่นเอง ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันดีก็คือพลังของแม่เหล็กย่อมส่งผลต่อธาตุเหล็กเสมอ … Continue reading

Posted in เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ | Tagged , , | Comments Off on การเลือกทิศบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญในทางฮวงจุ้ย