Tag Archives: ธุรกิจบ้านจัดสรร

ปัญหาแรงงานขาดแคลนภายในธุรกิจบ้านจัดสรร

ในสภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาเช่นนี้ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรจะต้องหันหน้าเข้ามาปรึกษาและร่วมมือกันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆกันอย่างจริงจังเสียที จะติดขัดก็แต่ฝ่ายรัฐบาลที่จะมีความจริงใจและตั้งใจเพียงใดเท่านั้นที่จะทำตัวเป็นผู้นำและแก้ไขกฎหมายต่างๆที่จะช่วยนักจัดสรร เนื่องจากปัจจุบันนี้นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลก็ผันผวนมาโดยตลอด ราคาวัสดุก่อสร้างก็สูงขึ้นไปอีก ทำให้บ้านจัดสรรมีราคาสูงขึ้น ซึ่งก็เกินกำลังที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนอยู่จะซื้อได้ จงเรียกได้ว่าปัญหาของบ้านจัดสรรนั้นสั่งสมมาเรื่อยๆจนเมื่อกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจที่หนักหน่วงเช่นนี้จึงทำให้ธุรกิจบ้านจัดสรรต้องซบเซา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นโครงการในรูปแบบใดก็ตาม เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ผู้บริหารโครงการจะต้องทำการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขายให้รอบคอบเสียก่อน คือ การซื้อที่ดิน จะต้องพิจารณาในเรื่องของทำเล ขนาดที่ดิน ราคา โครงการในละแวกใกล้เคียง และผังเมือง สภาพเศรษฐกิจจะต้องพิจารณาในเรื่องของรายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ นโยบายด้านอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ คู่แข่ง ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค ซึ่งจะต้องพิจารณาในเรื่องของนโยบาย ฐานะการเงิน และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาด งบโฆษณา และทีมงานขาย ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้แรงงานมีเพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดผู้ประกอบการเริ่มมีการลงทุนและเปิดโครงการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาแรงงานขาดแคลนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อัตราค่าจ้างสูงขึ้นตามไปด้วย หลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและภาคเอกชนมีการขยายการลงทุน รวมไปถึงเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน … Continue reading

Posted in เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ | Tagged | Comments Off on ปัญหาแรงงานขาดแคลนภายในธุรกิจบ้านจัดสรร