การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย ยังทำให้สภาพแวดล้อมดีอีกด้วย


บ้านประหยัดพลังงานเป็นอีกตัวเลือกของการสร้างบ้านในยุคปัจจุบัน ที่นอกจากจะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายด้านการประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยในเรื่องของกระแสโลกร้อนที่กำลังร้อนแรงอยู่ทุกวี่วันอีกด้วย อากาศร้อนขึ้นทุกวันในปัจจุบัน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อีกทั้งเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินขอเราเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้พลังงานในอาคารสูงขึ้น คอนโดต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงานส่วนใหญ่กับเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ทำให้อนาคตยิ่งขาดแคลน พลังงานมากขึ้น ดั้งนั้นเราต้องหันมาช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน พลังงานในอาคารซึ่งสามารถดำเนินการตามแนวทางธรรมชาติแล้วจะสามารถอนุรักษ์ พลังงานได้อย่างยั่งยืนกว่ามาก

การออกแบบอาคาร บ้านเรือนที่อยู่อาศัยอนุรักษ์พลังงานแนวตามแนวธรรมชาติ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอาคาร บ้าน คอนโดได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อก่อสร้างบ้าน อาคาร อย่างประหยัดพลังงาน และประหยัดวัสดุอุปกรณ์ ช่วยลดความร้อนของอาคาร บ้านเรือนได้ โดยมีแนวคิดหลัก 4 ประการ ได้แก่

1 การป้องกันความร้อนด้วยที่บังแดดชั้นนอกอาคาร หรือบ้านเรือน
ควรออกแบบในลักษณะที่มีที่บังแดดตัวบ้าน อาคารชั้นนอกเหมือนกับการกางร่มเช่น หลังคาบังแดด กันสาด หรือม่าน เพื่อบังแดดให้กับตัวบ้านหรืออาคารชั้นใน มุ่งเน้นการป้องกันแสงแดด หรือรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ และต้องการถ่ายเทความร้อนได้ดีอีกด้วย
2. การระบายอากาศ และรับลมตามธรรมชาติ
สร้างบ้าน หรืออาคารที่ไม่กรีดขวางทางลมธรรมชาติ ทำให้การการระบายอากาศได้ดีอีกด้วย หากเป็นบ้านจัดสรรควรวางแผนผังให้เหลื่อมล้ำให้ได้รับลมสามารถไหลเข้าไปยังทุกบ้านในโครงการได้ ช่องเปิดให้ลมเข้าควรต้องวางให้อยู่ห่างจาก ช่องเปิดให้ลมออกมากที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้ช่องเปิดทั้งสองควรอยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
3 การทำความเย็นด้วยวัสดุที่มีมวลสารต่างกัน
วัสดุมีการถ่ายเทความร้อนต่างกันไป เช่น วัสดุก่อสร้างที่มีมวลสารมาก ผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตเสริมเหล็กจะใช้เวลาถ่ายเทความร้อนนานจึงเหมาะกับพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานในเวลากลางวัน เพราะความร้อนจากภายนอกอาคารจะยังไม่เข้าสู่ภายในอาคารในทันที แต่จะถูกหน่วงไว้ในตัววัสดุและคายความร้อนในภายหลังพื้นที่ภายในอาคารที่ใช้วัสดุที่มีมวลสารมาก จึงเย็นในเวลากลางวัน เหมือในโบสถ์ ส่วนวัสดุที่มีมวลสารน้อย เช่นผนังเบาจะใช้เวลาถ่ายเทความร้อนน้อยกว่า จึงทำให้ความร้อนเข้าสู่ภายในบ้าน อาคารได้เร็ว ทำให้อากาศร้อยเหมือนข้างนอกจึงเหมาะกับพื้นที่ใช้เวลากลางคืน เพราะอากาศเย็นกว่าเวลากลางวัน
4 การทำความเย็นด้วยการระเหยของน้ำ
เมื่อน้ำระเหยจะทำให้อากาศโดยรอบเย็นลง เช่นการสร้างบ้านใกล้แม่น้ำ หรือมีบ่อน้ำในบ้าน อ่างเลี้ยงปลา น้ำพุ หรือสระว่ายน้ำ เพื่อให้น้ำที่ระเหยออกมาทำให้บ้าน ตัวอาคารเย็นลงได้มากเช่นกัน

ดังนั้นการออกแบบบ้าน อาคารอนุรักษ์พลังงานตามแนวคิดธรรมชาติ ช่วยให้บ้านเย็นลง เมื่อบ้านเย็นลง จะทำให้ลดการใช้พลังงานของเครื่องทำความเย็น แอร์ พัดลม อย่างมากอีกด้วย หากติดติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียน เช่น โซล่าร์เซลล์ เพื่อผลิตพลังงาน มาใช้ในบ้าน หรืออาคารจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย ซึ่งอาจไม่ต้องพึ่งพาระบบพลังงานไฟฟ้าจากสายไฟหลวงเลยก็เป็นได้ ถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่ของการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงแห่งโลกอนาคต

This entry was posted in เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.