เทคนิคการออกแบบบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดี

elbarrioenjuego

ปัจจุบันคนเราออกกำลังกายลดน้อยลงและอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพเสี่ยงให้เกิดโรคอ้วน โรคความดันหัวใจหลอดเลือดเบาหวานและมะเร็งเนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการออกกำลังกาย เช่นอากาศร้อน พื้นที่ไม่เพียงพอ สำหรับสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อให้เกิดการออกกำลังกายไปกับชีวิตประจำวัน หากสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อให้เกิดการออกกำลังกาย มีดังนี้

  1. การสร้างความรู้สึกสบายและความร่มรื่นร่มเย็นจะช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นให้อยากออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลานาน เช่นการใช้ต้นไม้และพืชคลุมดิน การใช้การระเหยของน้ำ การใช้ลมพัดผ่าน
  2. การใช้ความลาดเอียงและเนินดินสำหรับเป็นทางเดินขึ้นเดินลงเป็นแรงกระตุ้นให้อยากออกกำลังกายเกิดความสนุกและเพลิดเพลินช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น
  3. การสร้างจุดสนใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว โดยการเพิ่มสีสันของดอกไม้ สร้างบรรยากาศของกลิ่นดอกไม้ กลิ่นธรรมชาติ

การออกแบบสภาพแวดล้อมให้เย็นและรู้สึกเย็นสบาย

1.การใช้ต้นไม้และพืชคลุมดินซึ่งอาจจะใช้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเงากับสภาพแวดล้อมควรเลือกใช้ต้นไม้ที่ไม่ผลัดใบตลอดทั้งปีและทำหน้าที่ดูดน้ำใต้ดินขึ้น

2.ไม้พุ่มทำหน้าที่ควบคุมบังคับทิศทางและความเร็วลมต้นไม้

3.พืชคลุมดินทำหน้าที่ดูดน้ำผิวดินมาระเหยช่วยสร้างพื้นผิวที่เย็นให้กับสภาพแวดล้อม

4.การใช้การระเหยของน้ำจะช่วยลดอุณหภูมิอากาศโดยรอบลงได้

5.สร้างพื้นผิวเย็นเช่นการใช้แหล่งน้ำที่ลึกพอเหมาะ การสร้างร่มเงาให้กับพื้นผิวโดยรอบ การสร้างเนินดินเย็น

  1. การใช้ลมเย็นพัดผ่านเพื่อสร้างความรู้สึกเย็น
  2. การสกัดกั้นความร้อนจากดวงอาทิตย์ด้วยการใช้ต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับสภาพแวดล้อม
  3. การใช้ความเย็นจากท้องฟ้าในเวลากลางคืน

การออกแบบที่อยู่อาศัยให้ดีจะช่วยทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีสุขภาพที่ดีและหากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านมีการส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่นร่มเย็นสบายก็จะทำให้ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยอีกด้วย

This entry was posted in เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.